Jelovnik

DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” DONJI MIHOLJAC

rujan 2022. godine

JELOVNIK ZA TJEDAN  od 26. rujna do 30. rujna 2022. godine


Djeci jasličkih skupina u tehnici pripreme prilagođavamo hranu, a djeci s alergijama slažemo prilagođeni jelovnik u suradnji s kuharicama.

Dječji vrtić “Pinokio” zadržava pravo izmjene jelovnika zbog prenamjene namirnica i rasporeda dostave hrane.

Jelovnik sastavila: Mirna Pržić Fofonjka, zdravstvena voditeljica