Osoblje/djelatnici

RAVNATELJ:

Landup Jadranka

ODGOJITELJI:

Dubrović Zvjezdana

Dumančić Lovrić Maria

Fužinato Kovačević Marija

Fužinato Puljić Angelina

Kopić Perković Vlatka

Korenj Tanja

Kudeljnjak Đurđa

Lacović Rahela

Lukačević Đurđica

Parađiković Ivana

Petrović Nikolić Cecilija

Slačanac Ivona

Skeledžija Mirjana

Šimunović Nevenka

Vesanović Dvornik Đurđica

Vidaković Nikolina

Turičar Emilija

Glavati Magdalena

Walter Marijana

TEHNIČKO/POMOĆNO OSOBLJE:

Aladić Janja, spremačica

Fabijančić Anka, spremačica

Horvat Božica, kuharica

Knežević Ljiljana, pomoćna kuharica

Kezerle Ana, pomoćna kuharica

Novoselac Marija, spremačica

Štefan Emina, spremačica

Vukšić Mirta, spremačica

Starčević Krunoslav, domar

Trcović Vukušić Tihana, voditelj računovodstva