Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac  čine:

1. Ivana Šerić Miličić – predsjednica

2. Nikolina Vidaković, zamjenik predsjednice

3. Nenad Perić

4. Tihana Brkić

5. Dahna Jantoš

6. Josip Lukačević

7. Cecilija Petrović Nikolić