Dokumenti

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2011 (PDF)
 2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAMA, IMENOVANJE (PDF)
 3. KRITERIJI ZA ODREDIVANJE VISINE NAKNADE (PDF)
 4. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 5. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 6. Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
 7. STATUT DJEČJEG VRTIĆA ˝PINOKIO˝ 2014.
 8. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 2015.
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga
 10. Financijski plan za 2015.godinu
 11. Financijski izvještaji za 2014. godinu
 12. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
 13. Zakon o ustanovama
 14. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)
 15. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 16. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 17. Pravilnik o kućnom redu
 18. Pravilnik o radu Upravnog vijeća DV Pinokio
 19. Etički kodeks Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac
 20. Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 21. Godišnje izvješća o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2014./2015.
 22. Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 23. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 24. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2007. i 2018. godinu
 25. Plan nabave za 2016. godinu
 26. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 27. Financijski izvještaji za 2015. godinu
 28. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 29. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017
 30. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 31. Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 32. Plan nabave za 2017. godinu
 33. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 34. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 csv. format
 35. Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 36. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 37. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 38. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 39. Financijski plan za 2018 godinu te prijekcije za 2019. i 2020. godinu
 40. Plan nabave za 2018. godinu
 41. Financijski izvještaji za 2017. godinu sa Bilješkama
 42. Godišnje izvješće o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama za 2017 godinu pdf. format csv format
 43. Plan nabave za 2019. godinu
 44. Financijski plan za 2019 godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu
 45. Financijski izvještaj za 2018 godinu sa Bilješkama
 46. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu
 47. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2019.2020
 48. Kurikulum Dječjeg vrića “Pinokio” za pedagošku godinu 2019./2020.
 49. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića “Pinokio” za radnu godinu 2018./2019
 50. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
 51. Plan nabave za 2019 g. – izmjena
 52. Nabava: Namještaj i oprema za predškolske ustanove, velika didakta, uredski namještaj
 53. Plan nabave za 2020. godinu
 54. Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022.godinu
 55. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu pristupa informacijama za 2019. godinu pdf csv
 56. Financijski izvještaj za 2019 godinu sa Bilješkama
 57. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac
 58. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2019./2020.
 59. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2020./2021.
 60. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2020./2021.
 61. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 62. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 63. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 64. Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023.godinu
 65. Plan nabave za 2021. godinu
 66. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 67. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu pdf i csv
 68. Financijski izvještaji za 2020. godinu sa bilješkama
 69. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godine