Dokumenti

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2011 (PDF)
 2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAMA, IMENOVANJE (PDF)
 3. KRITERIJI ZA ODREDIVANJE VISINE NAKNADE (PDF)
 4. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 5. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 6. Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
 7. STATUT DJEČJEG VRTIĆA ˝PINOKIO˝ 2014.
 8. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 2015.
 9. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga
 10. Financijski plan za 2015.godinu
 11. Financijski izvještaji za 2014. godinu
 12. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
 13. Zakon o ustanovama
 14. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)
 15. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 16. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 17. Pravilnik o kućnom redu
 18. Pravilnik o radu Upravnog vijeća DV Pinokio
 19. Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 20. Godišnje izvješća o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2014./2015.
 21. Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 22. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 23. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2007. i 2018. godinu
 24. Plan nabave za 2016. godinu
 25. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 26. Financijski izvještaji za 2015. godinu
 27. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 28. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017
 29. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 30. Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 31. Plan nabave za 2017. godinu
 32. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 33. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 csv. format
 34. Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 35. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 36. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 37. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 38. Financijski plan za 2018 godinu te prijekcije za 2019. i 2020. godinu
 39. Plan nabave za 2018. godinu
 40. Financijski izvještaji za 2017. godinu sa Bilješkama
 41. Godišnje izvješće o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama za 2017 godinu pdf. format csv format
 42. Plan nabave za 2019. godinu
 43. Financijski plan za 2019 godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu
 44. Financijski izvještaj za 2018 godinu sa Bilješkama
 45. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu
 46. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2019.2020
 47. Kurikulum Dječjeg vrića “Pinokio” za pedagošku godinu 2019./2020.
 48. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića “Pinokio” za radnu godinu 2018./2019
 49. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
 50. Plan nabave za 2019 g. – izmjena
 51. Nabava: Namještaj i oprema za predškolske ustanove, velika didakta, uredski namještaj
 52. Plan nabave za 2020. godinu
 53. Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022.godinu
 54. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu pristupa informacijama za 2019. godinu pdf csv
 55. Financijski izvještaj za 2019 godinu sa Bilješkama
 56. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac
 57. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2019./2020.
 58. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2020./2021.
 59. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2020./2021.
 60. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 61. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 62. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 63. Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023.godinu
 64. Plan nabave za 2021. godinu
 65. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 66. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu pdf i csv
 67. Financijski izvještaji za 2020. godinu sa bilješkama
 68. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godine