Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za praktični dio i intervju za radno mjesto domar-ložač-dostavljač – neodređeno, puno radno vrijeme

Obavijest i upute o testiranju, popis kandidata/kinja za praktični dio i intervju za radno mjesto domar-ložač-dostavljač –  neodređeno, puno radno vrijeme

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 2. svibnja 2022. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto domar-ložač-dostavljač, obavještava kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (praktični dio) će se održati 9. lipnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  • Praktična provjera vještina i znanja – provjera vještina i znanja bitnih za obavljanje poslova domara-ložača-dostavljača
  • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama


Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na praktičnoj provjeri znanja i vještina iznosi 30 bodova.

PRAVILA PROVJERE

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Provjeri znanja i vještina ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s provjerom.

Za vrijeme provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

-        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

-        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

-        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja.

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Nakon praktičnog dijela, održat će se razgovor (intervju) s kandidatima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

Popis kandidata/kinja (redom pristiglih prijava) za praktičnu provjeru znanja i vještina za radno mjesto domar-ložač-dostavljač, s vremenom održavanja provjere i intervjua, slijedi u nastavku:

  1. Horvat Zoran – 9:00 sati
  2. Slačanac Mario – 9:00 sati
  3. Bockovac Jakov – 9:00 sati
  4. Vrban Antun – 11:00 sati
  5. Ovcin Igor – 11:00 sati
  6. Alšić Nikola – 11:00 sati