NATJEČAJ ZA UPIS U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Poštovani roditelji,

u privitku se nalaze Natječaj za upis djece, Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. pedagošku godinu te obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić “Pinokio”.

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici.

Za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti na broj 031/291-401.

Povjerenstvo za upis djece

NATJEČAJ ZA UPIS

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO”