Program ranog učenja engleskog jezika

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

U današnje vrijeme, zahvaljujući brojnim znanstvenim istraživanjima iz područja neuroznanosti i neurolingvistike poznate su činjenice o pozitivnim učincima ranog učenja stranog jezika već od najranije dobi djeteta. Dobrobit za dijete očituje se u razvoju komunikacijskih, jezičnih, kognitivnih i akademskih vještina, odnosno povoljnim učincima na cjelokupni razvoj djeteta. Sve je izraženija potreba za znanjem stranog jezika uslijed globalizacije društva te se javlja sve veća potreba za uspostavljanjem uspješne komunikacije ljudi iz udaljenih krajeva svijeta. Dovoljno ranim početkom učenja stranog jezika pridonijet će se razumijevanju i stvaranju pozitivnih stavova prema drugim kulturama i narodima. Osim toga, djeca koja započnu s učenjem stranog jezika u ranoj dobi bolje razumiju i svoj materinji jezik, jer postaju svjesna jezika kao fenomena.
Upravo iz tih razloga, poznavajući dobrobit ranog učenja stranoga jezika za djecu predškolske dobi, naš vrtić provodi program ranog učenja engleskog jezika.

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja te senzibiliziranje djece za strani jezik na njima primjeren način, bogatim i poticajnim okruženjem kroz igru, druženje i suradnju u spontanoj interakciji sa odgojiteljem i drugom djecom.

ZADAĆE PROGRAMA:

  • postupno izražavanje na engleskom jeziku prema mogućnostima djeteta
  • usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi, interesima i potrebama djece
  • poticanje ispravnog izgovora, artikulacije i intonacije
  • poticanje interesa za druge narode i države

USTROJSTVO PROGRAMA:

Prema dobi i predznanju engleskog jezika djece, program će biti podijeljen u dva stupnja:
• skupina za djecu od četiri do šest godina starosti koja se po prvi puta susreću s učenjem engleskog jezika (početni stupanj)
• skupina za djecu od četiri do sedam godina starosti koja nastavljaju učenje engleskog jezika nakon već završenog početnog stupnja, ili imaju predznanje jezika iz drugih izvora (napredni stupanj).

Program provodi  Društvo za rano učenje stranih jezika «Jezici Eklata», Split, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a provodi ga odgojiteljica Tanja Korenj.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodit će se nakon redovitog programa dva puta tjedno po 30 minuta. Formirat će se skupine od šest do deset djece u dobi od četiri do sedam godina. Nastava započinje u listopadu, a završava krajem svibnja iduće godine. Na kraju programa djeca dobivaju Certifikat – svjedodžbu o završenom programu.