Dječji tjedan – ljubav djeci prije svega

Dječji tjedan – ljubav djeci prije svega

Lis 9, 2011

U suradnji sa Društvom “Naša djeca” Donji Miholjac, od 3. do 10. listopada održane su aktivnosti vezane za obilježavanje Dječjeg tjedna. U ponedjeljak, 3.10. djeca polaznici starijih skupina načinila su “poruke odraslima” – prema pravima djece, te su iste poruke dijelili građanima u centru grada. Pri povratku u vrtić...