Zdravi primjeri za pravilan razvoj djece

Zdravi primjeri za pravilan razvoj djece

Stu 2, 2010

Roditelji i društvo sa sve većom zabrinutošću suočavaju se s poremećajima ponašanja mladih. Temelji ponašanja mladih ponajviše se postavljaju u predškolskoj dobi, između treće i sedme godine života, kao širenje navika što ih je dijete steklo prije toga, u ranom djetinjstvu. U predškolskoj dobi dijete se tjelesno razvija i duševno odgaja ili u...Prirodno i zdravo za djecu u vrtićima

Prirodno i zdravo za djecu u vrtićima

Lis 27, 2010

IMAM PRAVO JESTI ZDRAVO Pravilna prehrana od fetalnog, preko dojenačkog razdoblja i dobi malog djeteta preduvjet je za optimalan rast i razvoj, a time i za formiranje zdrave odrasle osobe. Nepravilna dječja prehrana, osobito u fazama intenzivnog rasta, prema sadašnjim saznanjima utire put većini kroničnih bolesne djece i odraslih koje obilježavaju...Sigurnost djece u vrtiću

Sigurnost djece u vrtiću

Lis 10, 2010

Vrtić je kao posebna socijalna sredina usmjeren na što kvalitetnije djelovanje prema djetetu kao individui, a roditelj od vrtića očekuje potpunu brigu za svoje dijete, te pomoć pri svladavanju različitih odgojnih poteškoća. Tjelesna, zdravstvena i emocionalna sigurnost jedni su od najvažnijih elemenata boravka djeteta u vrtiću. PRIJEM DJECE U...Prilagodba djeteta na vrtić

Prilagodba djeteta na vrtić

Lis 10, 2010

Dolaskom djeteta u odgojnu skupinu mijenja se njegov način života. Dijete upoznaje skupinu djece, uspostavlja socijalne kontakte, razvija komunikaciju s drugom djecom i odgojiteljima. Ključ uspjeha u održavanju dobre komunikacije roditelja i vrtića je u stalnoj i otvorenoj komunikaciji. Prvi susret s vrtićem obično se događa na inicijalnom...