Cijene vrtića

Visina udjela u cijeni Programa Dječjeg vrtića «Pinokio» Donji Miholjac utvrđena je Odlukom u visini udjela roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Pinokio» Donji Miholjac («Službeni glasnik grada Donjeg Miholjca» br. 12/06.) i to:

Odgojni 10-satni cjelodnevni program za jaslice: 500kn

Odgojni 10-satni program za vrtić: 500kn

Odgojni 5-satni poludnevni program za područni vrtić Rakitovica: 250kn

Odgojni 5-satni poludnevni program za područni vrtić Marijanci i Črnkovci: 300kn

Najmanji mjesečni iznos plaćanja iznosi 250kn, bez obzira na broj dana koje je dijete boravilo u Dječjem vrtiću.

Izostanci djece do 5 radnih dana obračunavaju se po punoj cijeni. Ukoliko dijete izostaje 5 ili više dana iz Dječjeg vrtića, uz predočenu liječničku potvrdu o bolesti djeteta obračun se vrši prema ugovoru.

Ako roditelj ima dvoje djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 20% za drugo dijete. Ako roditelj ima troje ili više djece upisano u vrtić, cijena programa umanjuje se za 30% za svako dijete.

Samohrani roditelji koji imaju skrbništvo nad djetetom trebaju o tome predočiti valjani dokument, te plaćaju cijenu programa umanjenu za 20%.

Iznos mjesečnog sudjelovanja u cijeni koštanja vrtića treba uplaćivati redovito , na žiro račun naznačen na uplatnici.

Rezervacija za boravak djeteta u vrtiću i jaslicama plaća se za svaki mjesec 250kn, odnosno dok roditelj ne ispiše dijete.

Davatelj usluge ima pravo izvršiti korekciju cijene, ukoliko Upravno vijeće i Gradsko vijeće donese takvu odluku.

Ovdje možete vidjeti primjer uplatnice. Link