Skupine


Dječji vrtić «Pinokio» Donji Miholjac

MLAĐA JASLIČKA SKUPINA

Odgojitelj:

Matea Miličić

Medicinska sestra:

Đurđica Vesanović Dvornik

STARIJA JASLIČKA SKUPINA:

Odgojitelji:

Ivana Parađiković

Helena Vešligaj

MLAĐA SKUPINA

Odgojitelji:

Tanja Korenj

Martina Pavlović

SREDNJA SKUPINA

Odgojitelji:

Rahela Lacović

Viktorija Bašić

MJEŠOVITA SKUPINA

Odgojitelji:

Snježana Abičić

Jadranka Đebić

STARIJA «B» SKUPINA

Odgojitelji:

Đurđica Lukačević

Ivona Prišlin

STARIJA «A» SKUPINA

Odgojitelji:

Mirjana Skeledžija

Vlatka Kopić

Dječji vrtić «Pinokio» Črnkovci

MJEŠOVITA SKUPINA

Odgojitelj:

Zvjezdana Dubrović


Dječji vrtić «Pinokio» Marijanci

MJEŠOVITA SKUPINA

Odgojitelj:

Đurđa Kudeljnjak


Dječji vrtić «Pinokio» Rakitovica

MJEŠOVITA SKUPINA

Odgojitelj:

Maria Dumančić Lovrić