Osoblje/djelatnici

RAVNATELJ:

Landup Jadranka

ODGOJITELJI:

Abičić Snježana

Dubrović Zvjezdana

Dumančić Lovrić Maria

Đebić Jadranka

Kopić Vlatka

Korenj Tanja

Kudeljnjak Đurđa

Lacović Rahela

Lukačević Đurđica

Parađiković Ivana

Petrović Nikolić Cecilija

Prišlin Ivona

Skeledžija Mirjana

Šimunović Nevenka

Vesanović Dvornik Đurđica

Vidaković Nikolina

TEHNIČKO/POMOĆNO OSOBLJE:

Aladić Janja, spremačica

Fabijančić Anka, spremačica

Horvat Božica, kuharica

Knežević Ljiljana, pomoćna kuharica

Novoselac Marija, spremačica

Štefan Emina, spremačica

Starčević Krunoslav, domar

Trcović Tihana, voditelj računovodstva

Visinger Ksenija, spremačica