O nama

Vrtić Pinokio djeluje od 1959. godine, a 1977. godine započinje sa radom u novoj, namjenski izgrađenoj zgradi.

Danas Dječji vrtić Pinokio u svom sastavu ima i četiri područna vrtića, u Rakitovici, Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini. Vrtić predstavlja ravnateljica Jadranka Landup. Radno vrijeme vrtića usklađeno je prema potrebama roditelja.

Vrtić je mjesto organiziranog okupljanja djece u dobi od prve godine do polaska u školu, a za djecu koja nisu uključena u redovne programe pohađanja organiziran je obvezan program predškole.

Polaznicima vrtića organiziran je kvalitetan redoviti program uz kontinuirani boravak na zraku, uz pravilnu izmjenu statičkih i dinamičkih aktivnosti, te zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba za hranom, snom, zrakom, kretanjem i igrom.

Osnovna misao i želja koja nas vodi je da svoje iskustvo u radu prenesemo djeci na svoje i zadovoljstvo svih koji u vrtiću borave i s nama surađuju. U želji da pružimo kvalitetan odgoj i obrazovanje, svakom djetetu pristupamo individualno, a naše odgojiteljice kontinuirano prate i primjenjuju nova saznanja s područja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Naš program rada  verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a  redovito surađujemo i sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i drugim institucijama koje su bitne da bi svojim korisnicima pružili čim kvalitetniju uslugu. Naš vrtić redovito posjećuje nekoliko vanjskih suradnika (viša savjetnica, pedagog i dr.), također vrsnih stručnjaka u radu s djecom.