Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac  čine:

1. Ivana Parađiković – predsjednica

2. Josip Lukačević, zamjenik predsjednice

3. Nenad Perić

4. Tihana Brkić

5. Dahna Jantoš

6. Anja Majdenić

7. Nevenka Šimunović