Dokumenti

 1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 2011 (PDF)
 2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAMA, IMENOVANJE (PDF)
 3. KRITERIJI ZA ODREDIVANJE VISINE NAKNADE (PDF)
 4. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
 5. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 6. Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
 7. STATUT DJEČJEG VRTIĆA ˝PINOKIO˝ 2014.
 8. PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA 2015.
 9. Financijski plan za 2015.godinu
 10. Financijski izvještaji za 2014. godinu
 11. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, NN 107/07, NN 94/13)
 12. Zakon o ustanovama
 13. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15)
 14. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 15. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 16. Pravilnik o kućnom redu
 17. Pravilnik o radu Upravnog vijeća DV Pinokio
 18. Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
 19. Godišnje izvješća o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2014./2015.
 20. Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 21. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 22. Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2007. i 2018. godinu
 23. Plan nabave za 2016. godinu
 24. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 25. Financijski izvještaji za 2015. godinu
 26. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2015./2016.
 27. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017
 28. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 29. Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 30. Plan nabave za 2017. godinu
 31. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 32. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 csv. format
 33. Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 34. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2016./2017.
 35. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića  ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 36. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2017./2018.
 37. Financijski plan za 2018 godinu te prijekcije za 2019. i 2020. godinu
 38. Plan nabave za 2018. godinu
 39. Financijski izvještaji za 2017. godinu sa Bilješkama
 40. Godišnje izvješće o provedbi Zakonao pravu na pristup informacijama za 2017 godinu pdf. format csv format
 41. Plan nabave za 2019. godinu
 42. Financijski plan za 2019 godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu
 43. Financijski izvještaj za 2018 godinu sa Bilješkama
 44. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu
 45. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2019.2020
 46. Kurikulum Dječjeg vrića “Pinokio” za pedagošku godinu 2019./2020.
 47. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića “Pinokio” za radnu godinu 2018./2019
 48. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
 49. Plan nabave za 2019 g. – izmjena
 50. Nabava: Namještaj i oprema za predškolske ustanove, velika didakta, uredski namještaj
 51. Plan nabave za 2020. godinu
 52. Financijski plan za 2020. te projekcije za 2021. i 2022.godinu
 53. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu pristupa informacijama za 2019. godinu pdf csv
 54. Financijski izvještaj za 2019 godinu sa Bilješkama
 55. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića ˝Pinokio˝Donji Miholjac
 56. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2019./2020.
 57. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za radnu godinu 2020./2021.
 58. Kurikulum Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝za pedagošku godinu 2020./2021.
 59. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 60. I. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 61. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.godinu
 62. Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023.godinu
 63. Plan nabave za 2021. godinu
 64. Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
 65. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu pdf i csv
 66. Financijski izvještaji za 2020. godinu sa bilješkama
 67. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godine