Ponovljeni Javni poziv za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE za 2022./2023.

Pozivamo roditelje/skrbnike DJECE ŠKOLSKIH OBVEZNIKA,

a koji se nisu javili na Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. godinu (KLASA: 601-02/22-08/02, URBROJ: 2115-11-03-22-02) objavljen na web stranici Dječjeg vrtića i u javnim glasilima 2. svibnja 2022. godine,

na upis djece u poseban program predškole.

Poseban program predškole provodi se za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja.

Roditelji/skrbnici djece u godini prije polaska u školu, koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja, obvezni su se prijaviti u Dječji vrtić „Pinokio“ Donji Miholjac za područje Grada Donjeg Miholjca te općina Marijanci, Viljevo i Podravska Moslavina.

Pohađanje predškole je besplatno, a o prostoru i vremenu odvijanja programa roditelji/skrbnici će biti pravovremeno obavješteni.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama matičnog vrtića u Donjem Miholjcu te na Internet stranicama Dječjeg vrtića „Pinokio“ (nalazi se u privitku).

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeće:

  1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  2. Preslike osobnim iskaznica roditelja

Zahtjeve s priloženom dokumentacijom molimo predati do 20. siječnja 2023. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“ u Donjem Miholjcu u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Za sva pitanja možete se obratiti na broj 031/291-401 ili e-mail: pedagog.dvpinokio@gmail.com.

Roditelji, koji su se na Javni poziv javili u propisanom roku, ne moraju ponovno podnositi zahtjev.

Prilozi:

Javni poziv za upis djece u program preškole za ped. god. 2022./2023.

Zahtjev za upis djeteta