PREDŠKOLA U DJEČJEM VRTIĆU “PINOKIO” – PO PODRAVSKA MOSLAVINA

Poštovani roditelji djece iz Podravska Moslavine i Krčenika,

21. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) u Dječjem vrtiću „Pinokio“, Područni vrtić Podravska Moslavina, započinje POSEBAN PROGRAM PREDŠKOLE za djecu u godini prije polaska u školu, a koja nisu upisana u redoviti program dječjeg vrtića.

Predškola (mala škola) bit će organizirana svaki radni dan od 21. ožujka do 31. svibnja u vremenu od 8:30 do 11:30 sati. Predškolci će, zajedno s predškolcima koji polaze dječji vrtić, program predškole polaziti u postorima Vrtića u Podravskoj Moslavini te će biti integrirani u našu vrtićku skupinu.

Prvi dan predškole (ponedjeljak, 21. ožujka) potrebno je doći u 8:25 sati u pratnji roditelja, a djeca sa sobom trebaju ponijeti:

  • ruksak s rezervnom odjećom
  • papuče
  • čašu od tvrde plastike označenu inicijalima/imenom djeteta

Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu potrebno je donijeti u prvom tjednu.