Obavijest i upute o testiranju te popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto kuhar/ica – neodređeno, puno radno vrijeme

Povjerenstvo za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“ od 2. studenog 2021. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto kuhar/ica (mjesto rada: Donji Miholjac),  obavještava  kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 16. studenog 2021. godine (utorak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova kuhara/ice
 • Praktični dio

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 22 boda (14 bodova iz pisanog testiranja i  8 bodova temeljem provedenog praktičnog dijela testiranja).

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj  10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem.

Pismena provjera održat će se u 12,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Pinokio“, Prilaz stadionu 3, Donji Miholjac.

Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kuhara/ice
 • pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

-        koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

-        koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

-        napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

-        razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju praktičnom dijelu testiranja pred Povjerenstvom za odabir kandidata.

Datum i vrijeme praktičnog dijela testiranja Povjerenstvo za odabir kandidata objavit će nakon ocijenjenog pisanog ispita putem web stranice Vrtića (http://www.vrtic-pinokio.hr/?cat=20).

Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom i praktičnom dijelu testiranja.

Popis kandidata/kinja za pismeno testiranje za radno mjesto kuhar/ica:

 1. Mirjam Žigmundić
 2. Valentina Brkić Smoljanec
 3. Petar Falamić
 4. Sara Josić
 5. Bojana Kovač
 6. Marija Lukačević
 7. Vedran Dubrović
 8. Marin Kovačević
 9. Zvonimir Kusturić