Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj

Na 21 sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Pinokio”  Donji Miholjac održanoj 15.05.2020. godine donijeta je odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj djece rane i predškolske dobi KLASA: 112-08/20-01/03 UR.BR: 2115/11-03-20-01 koji je raspisan 11.03.2020. i objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 11.03. do 18.03.2020. godine.

Sukladno situaciji vezanoj za pandemiju COVID-19 nije bilo potrebe za zapošljavanjem na navedeno radno mjesto po natječaju.