OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018. / 2019. ZA

- DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” DONJI MIHOLJAC

- DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” RAKITOVICA

- DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” ČRNKOVCI

- DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” MARIJANCI

Poštovani roditelji,

Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, rezultate natječaja za upis za pedagošku godinu 2018/2019, možete saznati u Upravi Dječjeg vrtića “Pinokio” , ili pozivom na broj telefona 031/631-919.

Roditelji – staratelji samo NOVOUPISANE djece koja su upisana u program Dječjeg vrtića “Pinokio”, za pedagošku godinu dužni su se u razdoblju od 16.07.2018 do 20.07.2018. javiti  u računovodstvo vrtića u vremenu od 07,30 do 12,00 sati (ili najavom na telefon izvan termina) gdje će potpisati Ugovor o pružanju usluga odgoja, obrazovanja i skrbi jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka od 20.07.2018. odustali od upisa djeteta u program vrtića.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem o upisu imaju pravo žalbe u roku petnaest (15) dana, računajući od dana objave rezultata upisa.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Pinokio”, Prilaz stadionu 3   31540 Donji Miholjac.

Ravnateljica

Jadranka Landup