Rezultati upisa u Program ranog učenja engleskog jezika


REZULTATI UPISA – PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

STARTER «A»

STARTER «B» ENGLISH ADVENTURE 1
1. Blažević Nicol

1. Bizomec Gabriel

1. Ileš Tia
2. Babić Borš Nora 2. Bošković Petar

2. Jarabek Klara
3. Černoga Tin 3. Čmelak Hana

3. Končar Adrian
4. Francuz Stjepan

4. (Ježić Izak) 4. Košćak Filip
5. Habjanović Marija

5. (Job Dora)

5. Miličić Matej
6. Nikolić Ema Ramayana

6. Matijević Ivan 6. (Milić Niko)
7. Pešić Joško

7. Matijević Stjepan 7. Pešić Andro
8. Rožić David

8. Minarek Lana 8. Schweigert Julija
9. Sertić Rebeka

9. Minarek Maja 9. Tadić Lovro
10. Vukušić Niko

10. Vrbešić Karlo 10. Vida Mihaela- Program počinje u srijedu, 07.10., u prijepodnevnim satima, unutar boravka djece u vrtiću.

- Naknadno će putem oglasnih ploča i web stranice vrtića biti objavljeni termini nastave za mjesec listopad.

Odgojitelj:

Tanja Korenj