Natječaj za radno mjesto odgojitelja

Natječaj za radno mjesto odgojiteljaNatječaj za radno mjesto odgojitelja

1 Natječaj za radno mjesto odgojiteljaNATJEČAJ ZA UPIS djece u Dječji vrtić Pinokio za pedagošku 2014/2015.godinu.

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO PRILAZ STADIONU 3 31540 DONJI MIHOJAC KLASA: 601-02/14-08/01 URBROJ:2115/11-03-14-07 U Donjem Miholjcu, 22.05. 2014. N A T J E ČA J ZA U P I S Na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20.05.2014. godine donesena je odluka o raspisivanju natječaja za predupis djece u Dječji vrtić Pinokio u novu pedagošku 2014/2015. godinu...NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika

Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac objavljuje dana 14. svibnja 2014. godine NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za odgojitelja-pripravnika 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 1....NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO DONJI MIHOLJAC

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 60. i 61.. Statuta Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac, Upravno vijeće raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA PINOKIO DONJI MIHOLJAC (m/ž) Za ravnatelja dječjeg vrtića može...Natječaj za radno mjesto odgojitelj predškolske djece

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja inaobrazbe Upravno vijeće Dječjeg vrtića ˝Pinokio Donji Miholjac na 9. sjednici održanoj 14.01.2014 donosi ODLUKU O objavi natječaja za odgojitelja djece rane i predškolske dobi Objavljuje se natječaj za odgojitelja...