Rješenje o upisu u pedagošku godinu 2020/2021.

Rješenje o upisu u pedagošku godinu 2020/2021.

Lip 29, 2020

Rješenje o upisu u pedagošku skupinu 2020/2021.O D L U K A o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio „ Donji Miholjac

O D L U K A o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio „ Donji Miholjac

Svi 27, 2020

O D L U K A o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Pinokio „ Donji MiholjacRad vrtića od 25.05.2020. godine

Rad vrtića od 25.05.2020. godine

Svi 21, 2020

HZZJZ je 20.05.2020. objavio nove upute za vrtiće i škole kojima se propisuje organizacija rada i prostora, ali i dužnosti roditelja sukladno preporukama. Molimo roditelje da se detaljno upoznaju sa propisanim mjerama te ako od 25.05.2020. dijete polazi u vrtić trebaju se javiti odgojitelju djeteta ili na telefon vrtića (031-631-919) do petka 22.05.2020....Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj

Svi 19, 2020

Na 21 sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Pinokio”  Donji Miholjac održanoj 15.05.2020. godine donijeta je odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj djece rane i predškolske dobi KLASA: 112-08/20-01/03 UR.BR: 2115/11-03-20-01 koji je raspisan 11.03.2020. i objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 11.03. do...Početak rada vrtića 11.05.2020. radi zbrinjavanja djece

Početak rada vrtića 11.05.2020. radi zbrinjavanja djece

Svi 5, 2020

Dječji vrtić “Pinokio” Donji Miholjac započinje rad na zbrinjavanju djece 11.05.2020. g. prema prijedlogu za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi. Molimo roditelje odgovornom donošenju odluka o...Obavijest roditeljima o predupisima za pedagošku godinu 2020/2021

Obavijest roditeljima o predupisima za pedagošku godinu 2020/2021

Svi 5, 2020

Poštovani roditelji, Predupisi za pedagošku godinu 2020/2021 odvijat će se u drugoj polovini svibnja 2020.g. Vezano za navedeno dobit ćete pravovremeno dodatne upute i informacije!